Kilka słów o nas EFIState

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem energetycznym dla przedsiębiorstw. Naszym celem jest obniżanie kosztów i zużycia energii elektrycznej, gazu oraz ciepła sieciowego, a także pozyskiwanie wsparcia finansowego dla inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. Zależy nam na bliskiej, długoterminowej współpracy z klientem, opartej na wspólnych zamiarach i korzyściach. Większość naszych usług wykonujemy bez żadnych kosztów dla klienta, finansując je w pełni poprzez podział realnie wygenerowanych oszczędności.


W ciągu dwóch lat działalności firmy mieliśmy okazję współpracować z ponad 60 przedsiębiorstwami oraz instytucjami zlokalizowanymi na terenie całej Polski. Realizowaliśmy projekty o różnym charakterze w zakładach przemysłowych, biurach, magazynach oraz obiektach administracji publicznej.


    

Dlaczego EFIState

W ciągu dwóch lat działalności firmy mieliśmy okazję współpracować z ponad 60 przedsiębiorstwami oraz instytucjami zlokalizowanymi na terenie całej Polski.
 
Realizowaliśmy projekty o różnym charakterze w  zakładach przemysłowych, biurach, obiektach administracyjnych a także ośrodkach sportowych. Łącznie udało nam się opracować inicjatywy optymalizacyjne o wartości około 5 000 000 PLN.


800 budynkow

800 budynkow

zaudytowanych przez nasz zespół

440 000 m<sup>2</sup>

440 000 m2

powierzchni użytkowych objętych projektami

35 miast

35 miast

na terenie których prowadziliśmy działania

60 firm

60 firm

korzystających z naszych usług

Nasi klienci zaufali nam

Kontakt

Efistate Sp. z o.o.

Lokalizacja

Żurawia 6/12 lokal 506

00-503 Warszawa

 

E-mail:

kontakt@efistate.pl

Telefon:

+48 727 601 204

+48 604 930 950

 

NIP:

521 378 26 38

© 2017 EFistate    Projekt i realizacja: Aimo

LinkedIn Facebook

Kompleksowe wsparcie energetyczne

Kompleksowe wsparcie energetyczne

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie jest czynnością skomplikowaną i czasochłonną, a użytkowana infrastruktura potrafi nierzadko przysporzyć wielu kłopotów. Warto więc wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem ekspertów, którzy są w stanie doradzić i pomóc w problemach związanych z energetyką, a także na bieżąco implementować rozwiązania namierzone na minimalizowanie zużycia i kosztów energii. Jako firma posiadamy bogate doświadczenie w obszarze audytów energetycznych, pozyskiwania białych certyfikatów, kompensacji mocy biernej, optymalizacji energetycznej oraz modernizacji oświetlenia. Współpracowaliśmy zarówno z przedsiębiorstwami, jak i instytucjami publicznymi, wśród których znalazły się m.in.: Vectra, Grupa Impel czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zależy nam na bliskiej, długoterminowej współpracy z klientem skoncentrowanej na wspólnym celu: niższym zużyciu i kosztach energii.

USTAWOWY AUDYT ENERGETYCZNY

USTAWOWY AUDYT ENERGETYCZNY

Dnia 1 października 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej wprowadzająca wymóg realizacji obowiązkowych audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. Wymóg obejmuje także firmy, które zaczęły spełniać kryteria dużego przedsiębiorstwa dopiero po roku 2016. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw, czyli:

Audyt musi obejmować 90% zużycia energii w budynkach, procesach przemysłowych oraz środkach transportu. Audyt jest przeprowadzany na podstawie: wizji lokalnej, faktur za energię elektryczną, ciepło oraz gaz, dokumentacji technicznej budynków i maszyn przemysłowych, a także przeglądu floty przedsiębiorstwa. Brak realizacji audytu w wymaganym temrinie grozi karą wynoszącą nawet 5% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Niewykonanie audytu w ustawowym terminie grozi karą w wysokości 5% obrotu rocznego firmy.

Doradztwo w zakresie klastrów energii

Doradztwo w Zakresie Klastrów Energii

Klaster energii jest swego rodzaju porozumieniem pomiędzy wytwórcami i konsumentami energii, którego celem jest równoważenie wytwarzania i zapotrzebowania na energię. W gestii zarządzających klastrem znajdują się także kwestie związane z dystrybucją oraz obrotem energią z OZE oraz innych źródeł i paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu nie przekraczającym 110 kV.

Naszą ofertą w obszarze klastrów energii jest kompleksowe, wielowymiarowe doradztwo obejmujące zarówno kwestie budowy klastra energii jak i zarządzaniem takim klastrem.

Białe certyfikaty

Białe Certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa majątkowe otrzymywane za działania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Można nimi można handlować na Towarowej Giełdzie Energii, co czyni z nich doskonałe źródło finansowania działań optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie. Oferujemy całościowe przeprowadzenie procesu pozyskania Białych Certyfikatów: od audytu efektywności energetycznej do wsparcia w procesie sprzedaży pozyskanych świadectw.

 

ISO 50 001

ISO 50 001

System zarządzania energią w przedsiębiorstwie zgodny z normą ISO 50 001 pozwala na usprawnienie zarządzania energią w firmie i dokładne monitorowanie jej zużycia. Przekłada się to na realne zmniejszenie zużycia, a zatem i kosztów związanych ze zużyciem energii w przedsiębiorstwie. Oferujemy kompleksową realizację wdrożenia systemu zarządzania energią niezbędną do uzyskania certyfikacji normy ISO 50 001.

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej

Energia bierna jest negatywnym parametrem sieci elektroenergetycznej obiektu, który może wiązać się koniecznością dodatkowych opłat. Dopłaty te mogą stanowić niekiedy nawet 30% całkowitych kosztów energii. Problem ten może jednak zostać łatwo rozwiązany dzięki dobrze dobranej instalacji kompensatorów mocy biernej. Jest to inwestycja o okresie zwrotu wynoszącym od 6 do 18 miesięcy. Oferujemy kompleksowe wsparcie w doborze i montażu instalacji kompensacyjnej.

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia 

We współpracy ze sprawdzonymi firmami oświetleniowymi świadczymy kompleksową usługę modernizacji infrastruktury oświetleniowej przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksową obsługę działań modernizacyjnych: od audytu oświetlenia, poprzez pozyskanie dotacji i wsparcia finansowego dla inwestycji, aż po montaż urządzeń i usługi serwisowe. Inwestycje w nowoczesne oświetlenie typu LED wsparte dodatkowymi środkami finansowymi (pozyskanymi czy to z białych certyfikatów, czy ze środków unijnych) charakteryzują się krótkim okresem zwrotu oraz długą żywotnością urządzeń, co przekłada się na atrakcyjne wskaźniki ekonomiczne. Ponadto modernizacja może być realizowana bez zaangażowania środków finansowych klienta, poprzez leasing lub finansowanie esco. 

 

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej

POIiŚ 1.2.:  III Konkurs działania 1.2 programu Infrastruktura i Środowisko, trwający do 30.03.2018 r. jest przeznaczony dla Dużych Przedsiębiorstw, które wykonały audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Pozwala pozyskać wsparcie w postaci preferencyjnego kredytu na poziomie do 75% wartości dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.

Fundusze RPO: Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego wykazują duże zróżnicowanie w zależności od regionu działalności klienta. Wspierają one zarówno poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii jak i modernizacje źródeł ciepła służące poprawie jakości powietrza. Ze względu na regionalny charakter konkursy mają różne terminy, zakresy oraz wymogi.

Pomiary energetyki budynku

Pomiary energetyki budynku

Połączenie innowacyjnych rozwiązań pomiarowych oraz termowizji pozwala nam na dokładne zbadanie rzeczywistych przepływów energii w przedsiębiorstwie. Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii elektrycznej pozwalają na wykrycie obszarów nieefektywnego jej wykorzystania oraz możliwości optymalizacji kosztów. Natomiast badania termowizyjne pozwalają lepiej poznać charakterystykę cieplną budynku oraz znajdujących się w nim instalacji, a następnie opracować inicjatywy poprawiające efektywności wykorzystania energii cieplnej. 

O nas
Polityka cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika Efistate Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawia 6/12 lokal 506, 00-503 Warszawa.


§1 Definicje

Administrator oznacza firmę Efistate Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawia 6/12 lokal 506, 00-503 Warszawa. REGON: ........., NIP: ...-...-..-.., który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

 1. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Administratora oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze Świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.efistate.pl
 4. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu
 5. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 3. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookie

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.


§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Close